2024 inflációkövető díjemelés

Tájékoztató a 2024. évi inflációkövető díjkiigazításról

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt előfizetőinket, hogy sajnos az idei évben is rákényszerülünk arra – ahogy valamennyi telekommunikációs szolgáltató -, hogy szolgáltatási díjaink esetében inflációkövető díjkiigazítást alkalmazzunk, melyre kiszámítható módon, a 2023. évvel megegyezően, egy alkalommal kerül sor.

Ügyfeleink hűségét értékelve, és érdekeit figyelembe véve, erre, a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves fogyasztóiár-index-nél (17,6%) és a legmeghatározóbb telekommunikációs cégek által alkalmazott mértéknél is alacsonyabban, 14,5 %-os mértékben, 2024. március 1-jétől kerül sor.

Az új havi díjakat 2024. március 1. után ügyfélkapujába belépve megtalálja, a módosított havi díjakat tartalmazó első számláját áprilisban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítjük el a márciusi havidíjakra vonatkozóan.

A díjkiigazításhoz kapcsolódó ÁSZF módosításról szóló további információkat az alábbi tájékoztatás részletesen tartalmazza.

A díjkiigazítással kapcsolatban további teendője nincs, de kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére ügyfélszolgálatunk elérhetőségeinek bármelyikén.

Megértésüket köszönjük!

 

Módosított rendelkezés, módosítás leírása:

1. Valamennyi ÁSZF 7.2.4.1. pontja az alábbi mondattal bővül:

Az akciók, kedvezményes ajánlatok részletes leírása a jelen ÁSZF 7. számú mellékletében érhető el.

 

2. Valamennyi ÁSZF 7. sz. melléklettel bővül:

7. sz. melléklet Akciók

 7.1. 2024. évi díjkiigazításhoz kapcsolódó kedvezmény

 A Szolgáltató 2024. évben az ÁSZF 7.1.1. pontjában meghatározott fogyasztói árindex változása miatti díjkiigazítási kikötés szerint számított mértékű, azaz a Központi Statisztikai Hivatal 2023-as évre vonatkozóan közzétett, 17,6%-os éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező díjkiigazítás helyett alacsonyabb mértékű, 14,5%-os díjkiigazítást alkalmaz. Ez alapján az ÁSZF 4. sz. mellékletében illetve előfizetői szerződésekben szereplő havi előfizetési díjak 2024. március 1. napjától 17, 6 % helyett 3,1 százalékponttal alacsonyabb mértékben, 14,5 %-kal változnak (nőnek).

A kedvezmény 2024. március 1. napjától automatikusan érvényesítésre kerül valamennyi, díjkiigazítással érintett előfizető részére.

Az akció kizárólag a 2024. évi díjkiigazításra érvényes, és nem zárja ki a Szolgáltató ÁSZF 10.1.1. szerinti egyoldalú szerződésmódosítási jogosultságának alkalmazását.

 

3. Valamennyi ÁSZF 4. sz. melléklete szerinti előfizetési díjak az ÁSZF 7.1.1. pontjában meghatározott díjkiigazítási kikötés és ÁSZF 7. sz. melléklete 7.1. pontja szerinti díjkiigazításhoz kapcsolódó kedvezmény együttes alkalmazása miatt módosításra kerülnek. A díjváltozás mértéke: 14,5%.

 

4. A műholdas adatátvitellel történő internet hozzáférés szolgáltatásra és a mikrohullámú internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ek tartalomjegyzéke és az ÁSZF számozása pontosításra, javításra, az ÁSZF-ek 2. sz. melléklete és az ÁSZF-ek 1.1. pontjában és 6. sz. mellékletében szereplő szolgáltatói székhelycím aktualizálásra kerül.

 

A fogyasztói árindex változása miatti díjkiigazítás az ÁSZF 7.1.1. pontja alapján nem minősül az előfizetői szerződés módosításának, így ehhez kapcsolódóan az előfizetőt felmondási jog nem illeti meg.

A módosítások kapcsán az előfizetőket az Eht. 132. § (6) bekezdése alapján nem illeti meg az Eht. 132. § (5) bekezdése szerinti felmondási jog, mivel a módosítások vagy adminisztratív jellegűek (1.,4.), vagy annak következtében a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg. (2.,3.)

Részletes tájékoztatásért, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ÁSZF elérhetősége a http://www.vannet.hu/aszf-uzleti oldalon vagy az ügyfélszolgálati irodákban.